Kılavuz Tdk Doğru Yazılışı… Kılavuz Mu, Klavuz Mu Nasıl Yazılır?

Eski Türkçede ”kılabuz” şeklinde yazılan kılavuz kelimesi, kullanıldığı yere üç farklı anlama gelir. İlk anlamı belli bir konuda öncülük ve rehberlik eden kimsedir. Bilim, siyaset ve sanat gibi uzmanlık alanlarında detaylı bilgiler veren el kitaplarına da kılavuz denir. Türk geleneğinde iki kişinin evlenmesi için aracılık yapan ve tarafları görüştüren kişiler de kılavuz olarak adlandırılırdı.

orginal source link