AFAD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 AFAD 648 sözleşmeli işçi alımı başvuru şartları neler?

AFAD 648 personel alımı başvuru şartları belli oldu. Başkanlıktan yayımlanan duyuruda avukat, mühendis, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, büro personeli, teknisyen, destek personeli, diğer sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi branşlarında alım gerçekleştirileceği ve başvuruların 18 Kasım’da başlayacağı belirtildi. Peki, AFAD personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar AFAD’ın açtığı ilana başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
* Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
* Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

orginal source link